ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ  – CHIPBOARDS

  1. Ορισμός

Ξυλόπλακες που αποτελούνται από συγκολλημένα λεπτά τεμαχίδια ξύλου ή ίνες ξύλου. Οι μοριοσανίδες και οι ινοσανίδες χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή επίπλων καθημερινής χρήσης και για την κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας ή ψευδοροφών τοποθετούμενες σε μεταλλικά πλαίσια (συστήματα τοιχοποιίας και οροφών).

  1. Περιγραφή του αντικειμένου

Σχήμα: Ορθογώνια φύλλα. Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με μικρό πάχος σε σχέση με τις άλλες δύο διαστάσεις.

Υλικό: Συγκολλημένα συγκολλημένα λεπτά τεμαχίδια ξύλου. Ελαφροβαρές υλικό με φαινόμενη πυκνότητα 350-800 kg/m3).

Χρώμα: Συνήθως καστανό. Ποικιλία χρωμάτων επικάλυψης.

Είδη/Ποιότητες: Χαρακτηρίζονται κυρίως από τις στρώσεις, την φαινόμενη πυκνότητα και τις χρήσεις. Είναι υλικό γνωστό με την εμπορική ονομασία ΝΟΒΟΠΑΝ. Συνήθεις εμπορικές κατηγορίες είναι:

Μοριοσανίδες με επικάλυψη (Particle boards, coated)

Μοριοσανίδες επενδυμένες με ξύλο (καπλαμάς) (Particle boards, veneered)

Μοριοσανίδες ακατέργαστες (Particle boards, rough)

Μοριοσανίδες πυράντοχες (Particle boards, flame resistant)

Μοριοσανίδες άφλεκτες (Particle boards, non inflammable)

  1. Πρώτες ύλες για την παραγωγή

Κύριες: Ξύλο μικρών διαστάσεων ή κατώτερης ποιότητας ή υπόλειμμα βιομηχανικής επεξεργασίας ξύλου, συνθετικές ρητίνες. Οι συνθετικές ρητίνες δεν υπερβαίνουν το 10% του βάρους του τελικού προϊόντος.

  1. Τρόποι/ Μέθοδοι παραγωγής

Παράγονται βιομηχανικά με συγκόλληση λεπτών επιπέδων τεμαχιδίων ξύλου με συνθετικές ρητίνες με ισχυρή πίεση και θερμοκρασία.

  1. Χαρακτηριστικά/ Ιδιότητες

Έχουν μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και φαινόμενης πυκνότητας. Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικές. Συνιστάται η αναφορά στα φυλλάδια των κατασκευαστών.

Οι μοριοσανίδες χρησιμοποιούνται κυρίως στην επιπλοποιία και στην εσωτερική οικοδομική. Είναι ελαφρά δομικά προϊόντα με καλές μηχανικές ιδιότητες. Οι συνήθεις ποιότητες παρουσιάζουν μειωμένη υγροπροστασία και πυραντίσταση.

Τυπικές διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Πάχος (mm x mm x mm): (3660 έως 1830)  x (3 έως 38).

Μέτρο ελαστικότητας: 2400 – 2800 MPa

Αντοχή σε διάρρηξη: 25-30 MPa

Δύναμη συγκράτησης ξυλόβιδας στην επιφάνεια: ~ 1,5 kN

Δύναμη συγκράτησης ξυλόβιδας στην άκρη: 1,0 – 1,3 kN

Θερμομόνωση: Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των μοριοσανίδων- ινοσανίδων (λ10,dry) είναι 0,1-0,2 W/m/K.

Αντίσταση στην διαπίδυση υδρατμών: Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση των υδρατμών μ=60-120.

Αντοχή στην διόγκωση σε υγρασία: Η απορρόφηση υγρασίας επιδρά σημαντικά στην μεταβολή διαστάσεων των μοριοσανίδων και των ινοσανίδων. Οι μοριοσανίδες και οι ινοσανίδες παραδίδονται για χρήση με υγρασία 9-12%. Η υγρασία ισορροπίας κατά την χρήση σε κτίρια που προορίζονται για ανθρώπους κυμαίνεται από 10-12%.

Η μέση μεταβολή διαστάσεων για 1% μεταβολή της περιεχόμενης υγρασίας είναι:

0,03-0,06% για το μήκος και το πλάτος

0,3-0,5% για το πάχος

Η διόγκωση της διάστασης του πάχους μετά την εμβάπτιση σε νερό για 24 h κυμαίνεται στην περιοχή 8-15%.

AKRIPAN®

H υψηλή ποιότητα των μοριοσανίδων ΑΚRIPAN® οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής, η οποία ξεκίνησε την λειτουργία της από τις αρχές του 2003. H μονάδα παραγωγής που αποτελεί την μεγαλύτερη του είδους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη διαθέτει πολύ μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα ενώ ο σχεδιασμός και ο μηχανολογικός εξοπλισμός της έγιναν με γνώμονα την κορυφαία ποιότητα στην παραγόμενη μοριοσανίδα. Σημαντικός επιπλέον παράγοντας ποιότητας αποτελεί η πρώτη ύλη που προέρχεται από δασική ξυλεία σε ποσοστό 100%.

Οι μοριοσανίδες ΑΚRΙPAN® περιέχουν χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΰδης και ανήκουν στην κατηγορία Ε1. Η αντοχή τους σε εφελκυσμό, φορτίο και στη συνδεσμολογία υπερκαλύπτουν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 312 (2004) ,ενώ αποτελούν ιδανικό προϊόν για επένδυση με καπλαμά, μελαμίνη, laminate και PVC
Oι διαστάσεις του προϊόντος είναι: 3,66 X 1.83
Πάχη: 6-8-16-18 mm
Eπίσης, διατίθεται στις ίδιες διαστάσεις και η αδιάβροχη μοριοσανίδα ΗΥDROPAN® προδιαγραφής ΕΝ 312-2004 τύπος P5.