Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την Κουζίνα σας, την Ντουλάπα σας, ή οποιοδήποτε άλλο έπιπλο του χώρου σας, να τεμαχίσουμε τα υλικά στα μέτρα σας. Να συγκολλήσουμε ταινίες στα περιθώρια, να κάνουμε πολυτρύπανο, ρούτερ, ή κινησιές, επίσης να τοποθετήσουμε τους μεντεσέδες, να λουστράρουμε τις επιφάνειες, και να οργανώσουμε την μεταφορά τους και την τοποθέτησή τους στο χώρο σας, εάν το επιθυμείτε.