• Μελέτη χώρου

Η μελέτη του χώρου είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για ένα ολοκληρωμένο,λειτουργικό και όμορφο αποτέλεσμα. Η επιμέτρηση των εργασιών βάση σχεδίου παρέχει ακρίβεια στον υπολογισμό του κόστους κατασκεύης, οργάνωση και γρήγορη αποπεράτωση του έργου καθώς αποτρέπονται τα λάθη και οι μετατροπές. Έτσι η μελέτη όχι μόνο αποσβένει το κόστος της αλλά εξοικονομεί και αρκετά μεγάλο μέρος της συνολικής δαπάνης.

  • Τρισδιάστατη απεικόνιση

Η τρισδιάστατη απεικόνιση μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε ασφαλείς επιλογές ως προς  αποτέλεσμα. Έιτε πρόκειται για μία κουζίνα,είτε για την διαμόρφωση ενός χώρου και την τοποθέτηση των επίπλων.